Hoogheuvel AdviesKlik om onze app te openenOpenen

Zorg voor uw oude dag en uw nabestaanden!

Dat is de optelsom van AOW, ANW, ouderdoms- en nabestaandenpensioen, lijfrenten, koopsommen, verzekeringen, spaargeld en......

Méér info? Maak hier uw keuze.

Als ondernemer/ZZP'er staat u er alleen voor!

Ondernemer / ZZP

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Zzp'ers zijn als ondernemer zelf verantwoordelijk voor een oudedagsvoorziening als aanvulling op de AOW. Maar uit onderzoek blijkt dat 25 tot 50 procent dit niet doet. Zij vinden het vaak te duur of zijn slecht op de hoogte van de mogelijkheden van de diverse oudedagsvoorzieningen.

Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren flink toegenomen en inmiddels telt Nederland er ruim 800.000. De Sociaal-Economische Raad (SER) concludeerde onlangs in een ontwerpadvies dat er iets aan de oudedagsvoorzieningen voor zzp'ers moet worden gedaan. Het blijft hun eigen verantwoordelijkheid, vindt de raad. Maar zij moeten wel dezelfde (fiscale) mogelijkheden krijgen als werknemers om een oudedagsvoorziening op te bouwen.

Hoogheuvel Advies kan u als ZZP'er adviseren op de volgende deelgebieden:

  • Oudedagsvoorzieningen
  • Overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsrapportages
  • Voorzetting pensioenopbouw na einde loondienst

Indien u als zelfstandig ondernemer werkt, bouwt u geen pensioen via een werkgever op. U krijgt na pensioendatum alleen nog een AOW-uitkering. 

Om te kunnen beoordelen of u, nadat u stopt met werken, voldoende inkomen hebt moet u inzicht krijgen in de verwachte inkomsten en uitgaven na pensioendatum.

Dreigt een tekort, dan zult u zelf aanvullende maatregelen moeten treffen!  Hoogheuvel Advies kan u hierover verder informeren.

1. Spaar met een lijfrente of basisrekening

Als u regelmatig geld opzij wilt zetten voor uw 'oude dag' is een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening een optie. Met deze producten legt u regelmatig een bedrag in. Als u stopt met werken koopt u een lijfrente. 

Met een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening kunt u gebruik maken van belastingvoordelen. Over de premie betaalt u geen inkomstenbelasting. Verder betaalt u geen vermogensbelasting over de spaarpot. Er is wel een grens aan hoeveel u elk jaar belastingvrij mag sparen: de jaarruimte. 

Een lijfrente of bankspaarrekening kunt u vaak combineren met een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit kan financieel aantrekkelijk zijn. Maar het zijn wel ingewikkelde producten, laat u dus goed adviseren.

2. Koopsompolis

Een koopsompolis is een eenmalige storting. Voor een koopsompolis gelden dezelfde belastingvoordelen als voor lijfrentes en bankspaarrekeningen. 

3. Zelf sparen en beleggen

U kunt ook zelf sparen of beleggen voor uw 'oude dag. Het voordeel hiervan is dat u altijd toegang hebt tot uw geld. Over uw spaargeld en beleggingen betaalt u wel vermogensbelasting. Er geldt wel een vrijstelling.

4. Hypotheek aflossen

Als u een hypotheek hebt die (deels) aflossingsvrij is, kunt u simpelweg meer gaan aflossen. U slaat twee vliegen in een klap: u verlaagt uw woonlasten en u spaart in de vorm van een stijgende overwaarde op uw huis.

5. De overwaarde van uw huis verzilveren

Overwaarde is gelijk aan de verkoopprijs min de nog af te lossen hypotheekbedrag. Bij verkoop van uw woning komt dit geld vrij tot je beschikking. 

6. Werken naast uw pensioen

En als u toch te weinig inkomen hebt, kunt u ook gaan werken ná uw pensionering. Als u blijft werken na uw pensioendatum betaalt u wel inkomstenbelasting, maar de belastingtarieven voor gepensioneerden zijn wel veel lager dan voor mensen die nog niet met pensioen zijn.

Als werknemer bouwt u in veel gevallen een pensioen op.

Werknemer

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

De basis is de AOW, het pensioen dat u van de overheid krijgt. Hoe zit dat precies in elkaar en waar staan al die afkortingen voor?

AOW is een volksverzekering waarvoor iedereen die rechtmatig in Nederland woont, verplicht verzekerd is. Er bestaat geen onderscheid tussen mannen en vrouwen of werkenden en niet-werkenden. Ook als u niet in Nederland woont, maar hier wel werkt en op grond daarvan onder de loonbelasting valt, bent u verzekerd.

Als u tussen uw 15e en uw 65e altijd in Nederland hebt gewoond, bent u doorlopend verzekerd geweest. U heeft dan recht op volledige AOW. Het AOW-pensioen wordt niet automatisch uitbetaald. U moet dat uiterlijk 3 maanden voordat u uw AOW-leeftijd bereikt, aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

 

De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. U ontvangt uw 1e AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt.

Als u een uitkering heeft, stopt deze 1 dag eerder. Wanneer krijgt u uw AOW?

Bereken je AOW-leeftijd

 

 

De nabestaandenuitkering ANW is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. De Sociale Verzekeringsbank voert de ANW namens de overheid uit. Als uw partner is overleden heeft u mogelijk recht op ANW.

Met de wizard kunt u nagaan of u in aanmerking komt. Ook wezen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering.

De nabestaandenuitkering

Als nabestaande komt u in aanmerking voor een uitkering als u jonger bent dan 65 jaar en uw partner op de datum van overlijden verzekerd was voor de ANW. Daarnaast moet u ook aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent geboren voor 1950, of
  • u hebt een kind onder de 18 jaar, of
  • u bent voor tenminste 45% arbeidsongeschikt.

De ANW maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden. Ook als u gescheiden bent van de overledene kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering. De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van uw inkomen.

De wezenuitkering

Een weeskind komt in aanmerking voor een uitkering als beide ouders zijn overleden en de laatst overleden ouder op de datum van overlijden verzekerd was voor de Anw. De wees moet jonger zijn dan 16 jaar. In sommige gevallen is er recht op een uitkering tot 21 jaar.


ANW-uitkering geen vetpot

U kunt dus nu al nagaan of uw partner voor zo'n ANW-uitkering in aanmerking komt. Is dat niet zo? Heeft uw partner een eigen inkomen? Tref tijdig maatregelen tegen de financiële gevolgen van uw overlijden. Zo kunt u overwegen om bijvoorbeeld een ANW-hiaatverzekering af te sluiten.

 

Ons kantoor geeft geen advies op het terrein van het werkgeverspensioen. (Ook wel bekend als de 2e pijler). Wij bemiddelen ook niet. 

Op de website Wijzer in geldzaken, een initiatief van o.a. het ministerie van Financiën, vindt u alle relevante informatie over pensioen. Klik op het logo.

Ons kantoor geeft geen advies op het terrein van het werkgeverspensioen. (Ook wel bekend als de 2e pijler). Wij bemiddelen ook niet. 

Op de website Wijzer in geldzaken, een initiatief van o.a. het ministerie van Financiën, vindt u alle relevante informatie over pensioen. Klik op het logo.

Bieden de eerste twee pijlers jou onvoldoende om tegemoet te komen aan uw wensen, dan kunt u zelf voor iets extra's zorgen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een koopsom, lijfrenteverzekeringen, spaargeld, aandelen en andere vormen van vermogen, zoals een een bancaire lijfrenterekening, eigen huis of bedrijf.

De derde pijler van het pensioengebouw, dat zijn dus aanvullende regelingen waar u zélf voor zorgt.

Lijfrenteverzekeringen

U kunt bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering afsluiten. U betaalt dan maandelijks of jaarlijks een premie of stort een geldbedrag in één keer ('koopsom'). U koopt dan te zijner tijd bij een verzekeraar een periodieke uitkering. Zo'n uitkering wordt een lijfrente genoemd.

Lijfrenten - voor wie bedoeld?

Wie dienen aanvullende maatregelen te treffen?

  • Wanneer u zelfstandig ondernemer bent, heeft u geen werknemerspensioen en zult u zelf een aanvulling op de AOW moeten regelen.
  • Alle mensen die géén of te weinig inkomen hebben nadat ze stoppen met werken.

U kunt uw nabestaandenvoorziening verbeteren door zelf maatregelen te nemen. Als u goed voor uw nabestaanden wilt zorgen of als uw partner niet in aanmerking komt voor een (volle) ANW-uitkering, kunt u op verschillende manieren voor een aanvulling zorgen.

Risicoverzekeringen

Naast interen op het vermogen (als dat al aanwezig is) kan een risicoverzekering een uitkomst bieden. Er zijn vele vormen zoals een nabestaandenlijfrente, een ANW-gatverzekering of een kapitaalverzekering.

Nabestaandenlijfrente

Deze lijfrente is bedoeld voor de verzorging van nabestaanden. De ingangsdatum kan opgeschoven worden naar het tijdstip waarop het jongste kind 18 wordt (en het recht op een Anw-uitkering dus vervalt). Als de lijfrente wordt uitgekeerd aan uw kinderen, moet de uitkering eindigen bij hun overlijden of anders uiterlijk op hun 30e verjaardag.

1. Spaar met een lijfrente of basisrekening

Als u regelmatig geld opzij wilt zetten voor uw oudedagsvoorziening is een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening een optie. Met deze producten legt u regelmatig een bedrag in. Als u stopt met werken koopt u een lijfrente. 

Met een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening kunt u gebruik maken van belastingvoordelen. Over de premie betaalt u geen inkomstenbelasting. Verder betaalt u geen vermogensbelasting over de spaarpot. Er is wel een grens aan hoeveel u elk jaar belastingvrij mag sparen: de jaarruimte. 

Een lijfrente of bankspaarrekening kunt u vaak combineren met een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit kan financieel aantrekkelijk zijn. Maar...... het zijn ingewikkelde producten, laat u dus goed adviseren.

2. Koopsompolis

Een koopsompolis is een eenmalige storting. Voor een koopsompolis gelden dezelfde belastingvoordelen als voor lijfrentes en bankspaarrekeningen. 

3. Zelf sparen en beleggen

U kunt ook zelf sparen of beleggen voor uw pensioen. Het voordeel hiervan is dat u altijd toegang hebt tot uw geld. Over uw spaargeld en beleggingen betaalt u vermogensbelasting. Er geldt een vrijstelling.

4. Hypotheek aflossen

Als u een hypotheek heeft die (deels) aflossingsvrij is, kunt je simpelweg meer gaan aflossen. U slaat twee vliegen in een klap: u verlaagt uw woonlasten en u spaart in de vorm van een stijgende overwaarde op uw huis.

5. De overwaarde van uw huis verzilveren

Overwaarde is gelijk aan de verkoopprijs min de nog af te lossen hypotheekbedrag. Bij verkoop van uw woning komt dit geld vrij tot uw beschikking. 

6. Werken naast uw pensioen

En als u toch te weinig inkomen heeft, kunt u ook gaan werken na uw pensionering. Als u blijft werken na uw pensioendatum betaalt u wel inkomstenbelasting, maar de belastingtarieven voor gepensioneerden zijn wel veel lager dan voor mensen die nog niet met pensioen zijn.

 

Rekenhulpen

Maak rustig gebruik van deze handige rekenhulpen!

Rekenhulpen - Oudedagsvoorziening

Hebt u in een jaar premies betaald of stortingen gedaan voor lijfrente?

Met deze rekenhulp berekent u hoeveel betaalde lijfrentepremies en inleg u maximaal mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. 

Houd bij het invullen een aantal documenten bij de hand. Dit zijn documenten over het jaar voorafgaand aan het jaar van aangifte. Doet u bijvoorbeeld aangifte over 2015? Houd dan de gegevens van 2014 bij de hand.

Om uw jaarruimte te berekenen, hebt u de volgende gegevens nodig: uw aangifteformulier of een afdruk van uw digitale aangifte uw inkomensgegevens als u in loondienst was of zelf vrijwillig pensioenpremies betaalde: de opgaaf van uw pensioenaangroei die u van het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar hebt gekregen.

Wilt u ook uw reserveringsruimte berekenen? (Dit is het niet-benutte deel van de jaarruimtes voor de lijfrentepremieaftrek uit de afgelopen 7 jaar, dat u alsnog geheel of gedeeltelijk kunt gebruiken als u meer premie in aftrek wilt brengen dan u aan jaarruimte hebt.) Dan hebt u ook de gegevens nodig over uw inkomen en uw eventuele pensioenopbouw in de afgelopen 8 jaar.

 

 

Met deze rekenhulp rekent u uit of u minder revisierente kunt betalen.

Normaal gesproken betaalt u 20% van de waarde in het economisch verkeer van een lijfrenteverzekering of van het tegoed van een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Is de uitkomst van de berekening lager dan 20% van de waarde in het economisch verkeer? Dan geldt voor u het lagere bedrag.

 

 

Er zijn geen berichten.